Autosi huollot ja korjaukset

Suo­ri­tam­me kaik­kien auto­merk­kien ja ‑mal­lien mää­rä­ai­kais­huol­lot ja kor­jauk­set ammat­ti­tai­dol­la. Voit kään­tyä puo­leem­me kai­kis­sa autoa­si kos­ke­vis­sa asiois­sa, oli kyse sit­ten polt­ti­mon vaih­dos­ta, vaih­teis­to­re­mon­tis­ta tai ihan vain kysyäk­se­si neu­voa mihin säi­li­öön lasin­pe­su­nes­tet­tä kuu­luu kaa­taa. Me autam­me kyl­lä ilomielin!

Laadukkaat öljyt ja varaosat

Moot­to­riöl­jyi­nä käy­täm­me erit­täin laa­duk­kai­ta Val­vo­li­nen öljy­jä. Myös varao­sis­sa ja eten­kin töis­sä panos­tam­me laa­tuun ja erin­omai­seen työnjälkeen.

Sähköinen huoltokirja on aina ajantasalla

Mikä­li autos­sa­si on säh­köi­nen huol­to­kir­ja, niin täy­täm­me huol­to­tie­dot myös sii­hen tar­kas­ti kaik­kia yksi­tyis­koh­tia myö­den. Huol­to­kir­jaan mer­ka­taan siis kaik­ki teh­dyt huol­to­toi­men­pi­teet. Yksi­tyis­koh­tai­nen ja kat­ta­va huol­to­his­to­ria on takuun ja toi­mi­van auton kan­nal­ta tär­ke­ää. Eli huol­lot teh­dään aina val­mis­ta­jan ohjei­den ja aika­tau­lun mukaisesti.

Huoltokirjat kattavasti yleisimmille merkeille

Käy­tös­säm­me on muun muassa:

  • Audi säh­köi­nen huoltokirja
  • BMW säh­köi­nen huoltokirja
  • Isuzun huol­to­kir­ja
  • Maz­da säh­köi­nen huoltokirja
  • Merce­des-Benz säh­köi­nen huoltokirja
  • Suzu­kin huoltokirja
  • Seat säh­köi­nen huoltokirja
  • Sko­da säh­köi­nen huoltokirja
  • Volkswa­gen säh­köi­nen huoltokirja

Uusia merkkiedustuksia

Olem­me jat­kos­sa myös Isuzun ja Suzu­kin maa­han­tuo­jan val­tuut­ta­ma merkkihuolto.

Tervetuloa huoltoon!

 

 

 

 

Yhteystiedot

Yrit­tä­jän­ka­tu 17
50130 MIKKELI

Avoin­na ma-pe 7:30 — 16:30
Muul­loin sopi­muk­sen mukaan.

Ota yhteyttä

Puh. 050 305 5228
hannu.pontinen@autohuoltopontinen.fi

Auto­huol­to Pön­ti­nen Oy
Y‑tunnus: 2637410–7

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!