Autojen ruostesuojasaus

Tytä­ryh­tiöm­me Mik­ke­lin Ruos­te-Esto Oy tar­jo­aa auto­jen suo­jaus- ja puh­dis­tus­pal­ve­lut. Hoi­dam­me vuo­si­kym­me­nien koke­muk­sel­la auto­jen alus­tat, maa­li­pin­nat ja sisustat.

Laadukkaat ja toimivat ruosteenestoaineet

Oikein toteut­tu ruos­te­suo­jaus antaa pit­kä­kes­toi­sen suo­jan autol­le­si ja näin paran­taa auton jäl­leen­myyn­tiar­voa ja samal­la myös väl­ty­tään isoil­ta ja kal­liil­ta kor­roo­sion aiheut­ta­mil­ta tuhoil­ta ja nii­den korjauksilta.

Toi­mim­me osa­na Fini­kor ‑ket­jua ja näin voit olla var­ma työn ja käy­tet­ty­jen ruos­tee­nes­toai­nei­den laa­dus­ta ja toimivuudesta.

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous huol­toon ja ruos­te­suo­jauk­seen.

Yhteystiedot

Yrit­tä­jän­ka­tu 17
50130 MIKKELI

Avoin­na ma-pe 7:30 — 16:30
Muul­loin sopi­muk­sen mukaan.

Ota yhteyttä

Puh. 050 305 5228
hannu.pontinen@autohuoltopontinen.fi

Auto­huol­to Pön­ti­nen Oy
Y‑tunnus: 2637410–7

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!