Auton vikojen diagnosointi

Nyky­ai­kai­sen auton vian­haus­sa tes­te­ri on vält­tä­mä­tön työ­ka­lu, mut­ta se ei lähes­kään aina ker­ro mikä todel­li­nen via­nai­heut­ta­ja on. Vika­koo­dit ker­to­vat useim­mi­ten vain mis­tä päin vikaa läh­de­tään etsi­mään. Tämän jäl­keen alkaa todel­li­nen vian­ha­ku ja mit­taa­mi­nen; mikä osa jär­jes­tel­mäs­tä on kun­nos­sa, ja mihin osaan vika saa­daan rajat­tua. Meil­lä ei teh­dä arvaus­kor­jauk­sia vaan kai­vam­me todel­li­sen vian esil­le, jos­kus sii­nä kes­tää vii­si minuut­tia, jos­kus voi men­nä hyvin­kin pit­kään. Auto on yllät­tä­vän moni­mut­kai­nen lai­te, mut­ta me ymmär­räm­me sitä.

Yhteystiedot

Yrit­tä­jän­ka­tu 17
50130 MIKKELI

Avoin­na ma-pe 7:30 — 16:30
Muul­loin sopi­muk­sen mukaan.

Ota yhteyttä

Puh. 050 305 5228
hannu.pontinen@autohuoltopontinen.fi

Auto­huol­to Pön­ti­nen Oy
Y‑tunnus: 2637410–7

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!