Palvelut

Huolto- ja korjauspalvelut Mikkelissä

Auto­huol­to Pön­ti­nen Oy tar­jo­aa henkilö‑, paket­ti- ja kevyt­kuor­ma-auto­jen (max. 5,5t) huol­to ja kor­jaa­mo­pal­ve­lui­ta Mik­ke­lis­sä. Hoi­dam­me ammat­ti­tai­dol­la kaik­ki auton huol­to­työt, ren­gas­työt, lisä­va­rus­tea­sen­nuk­set sekä säh­kö­jär­jes­tel­mien korjaukset.

Saman katon alla toi­mi­va tytä­ryh­tiöm­me Mik­ke­lin Ruos­te-Esto Oy tar­jo­aa auton suo­jaus- ja puh­dis­tus­pal­ve­lut, niin auton alus­tal­le, maa­li­pin­nal­le kuin sisustallekin.

 

Palvelumme:

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!