HUOLTOTILI

Voit mak­saa ostok­se­si käte­väs­ti las­kul­la tai Sinul­le sopi­vis­sa erissä

Tilin hakeminen on helppoa ja nopeaa.

Voit teh­dä hake­muk­sen alla ole­val­la­lin­kil­lä tai lähim­mäs­sä­toi­mi­pis­tees­säm­me. Luo­to­nan­ta­ja on Resurs Bank AB Suo­men sivuliike.

  • Et mak­sa ostok­sen teon yhtey­des­sä mitään. Las­ku ostok­ses­ta­si toi­mi­te­taan kotii­si osto­kuu­kaut­ta seu­raa­va­na kuu­kau­te­na, jol­loin valit­set sinul­le par­hai­ten sopi­van maksuvaihtoehdon
  • Saat ostok­sil­le 30–60 päi­vää kulu­ton­ta ja koro­ton­ta mak­suai­kaa ja tar­vit­taes­sa voit vali­ta ostok­sel­le­si myös jopa 12 kk korot­to­man maksuvaihtoehdon
  • Tilin avaa­mi­nen on mak­su­ton­ta ja myön­net­ty tili on käyt­tö­val­mis heti. Tilis­sä ei myös­kään ole vuosimaksua.

(Jos rahoi­tuse­si­te ei aukea selai­mes­sa­si, saa­tat tar­vi­ta Ado­be Rea­de­rin. Voit tar­vit­taes­sa asen­taa sen täs­tä.)

Saat luot­to­pää­tök­sen heti ja tilin käyt­töö­si, kun olet alle­kir­joit­ta­nut luot­to­so­pi­muk­sen säh­köi­ses­ti TUPAS-var­men­teel­la. Tämän jäl­keen voit asioi­da lähim­mäs­sä toi­mi­pis­tees­sä näyt­tä­mäl­lä voi­mas­sa ole­van henkilötodistuksen.

Jos sinul­la on kysyt­tä­vää, ole ystä­väl­li­ses­ti yhtey­des­sä Resurs Ban­kin asia­kas­pal­ve­luun, puh. 09 622 4308 (ma-pe klo 8–18).

Hae tili mobiilissa

Voit myös hakea tilin val­miik­si mobii­lis­ti lähet­tä­mäl­lä vies­tin HUOLTO nume­roon 18 311 (vies­tin hin­ta 0 €). Saat paluu­vies­ti­nä lin­kin luot­to­ha­ke­muk­seen ja pää­tök­sen heti puhelimeesi!

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!