Autohuolto Pöntinen

Auto­huol­to Pön­ti­nen Oy tar­jo­aa henkilö‑, paket­ti- ja kevyt­kuor­ma-auto­jen (max. 5,5t) huol­to ja kor­jaa­mo­pal­ve­lui­ta Mik­ke­lis­sä.
Pal­ve­lutYhteys­tie­dot

Huolto- ja korjauspalvelut Mikkelissä

Auto­huol­to Pön­ti­nen Oy tar­jo­aa henkilö‑, paket­ti- ja kevyt­kuor­ma-auto­jen (max. 5,5t) huol­to ja kor­jaa­mo­pal­ve­lui­ta Mik­ke­lis­sä. Hoi­dam­me ammat­ti­tai­dol­la kaik­ki auton huol­to­työt, ren­gas­työt, lisä­va­rus­tea­sen­nuk­set sekä säh­kö­jär­jes­tel­mien kor­jauk­set.

Saman katon alla toi­mi­va tytä­ryh­tiöm­me Mik­ke­lin Ruos­te-Esto Oy tar­jo­aa auton suo­jaus- ja puh­dis­tus­pal­ve­lut, niin auton alus­tal­le, maa­li­pin­nal­le kuin sisus­tal­le­kin.

Tarjoamamme palvelut

 

  • Huol­to ja kor­jauk­set
  • Auto­säh­kö
  • Ilmas­toin­ti­huol­to
  • Läm­mi­ti­na­sen­nuk­set
  • Auto­jen ruos­te­suo­jaus
  • Maa­li­pin­nan kiil­loi­tus ja kes­to­pin­noi­tus
  • Ren­gas­pal­ve­lut
  • Auton moot­to­riop­ti­moin­ti

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!