Auton moottorioptimointi

Toi­mim­me optimoiautosi.fi jäl­leen­myy­jä­nä, ja teem­me moot­to­ri­noh­jain­lait­teen opti­moin­nit henkilö‑, paket­ti- ja kuorma-autoihin.

Opti­moin­nin hin­ta lähes kaik­kiin OBD-por­tin kaut­ta ohjel­moi­ta­viin
hen­ki­lö­au­toi­hin on 490 Euroa.

Opti­moin­nin vai­ku­tus ajoneuvoosi:

• Sääs­töä polt­toai­neen­ku­lu­tuk­seen
• Moot­to­rin vään­tö­alue para­nee
• Vähem­män vaih­tei­den vaih­toa
• Parem­pi kier­ros­herk­kyys
• Kiih­ty­vyys para­nee
• Ohi­tus­ti­lan­teet hel­pot­tu­vat
• Ajo­mu­ka­vuus para­nee huomattavasti

Opti­moin­nil­lam­me on 100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuu! Varaa aika optimointiin

Auto­si suo­ri­tus­ky­ky­lu­vut löy­dät osoit­tees­ta www.optimoiautosi.fi

 

Suo­ri­tam­me opti­moin­nit vain har­ras­te- ja kil­pa-ajo­neu­voi­hin, joi­ta ei käy­te­tä ylei­ses­sä liikenteessä

Yhteystiedot

Yrit­tä­jän­ka­tu 17
50130 MIKKELI

Avoin­na ma-pe 7:30 — 16:30
Muul­loin sopi­muk­sen mukaan.

Ota yhteyttä

Puh. 050 305 5228
hannu.pontinen@autohuoltopontinen.fi

Auto­huol­to Pön­ti­nen Oy
Y‑tunnus: 2637410–7

Ota yhteyttä ja varaa aika huoltoon!